Februari
9 februari 2022 - 9 februari 2022
19:00 - 21:00

Plats

Zoom


Fritidspedagogiskt seminarium

Fritidspedagogiskt seminarium är en mötesplats för lärare, fritidshemspersonal, lärarutbildare, rektorer, studenter, förvaltningspersonal med flera med intresse för det fritidspedagogiska området.

 

Den här gången får vi lyssna till Catarina Andishmand, forskare vid Göteborgs Universitet, som föreläser utifrån rubriken Fritidshem, likvärdighet och det kompensatoriska uppdraget.

 

Anmäl dig härArrangör: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast uppdaterad: 2022-01-28 14:53