Mars
17 mars 2022 - 17 mars 2022
11:00 - 12:00

Plats

E1029 (Stora Enso)


Docentföreläsning - Annika Engström

Välkommen till Annika Engströms docentföreläsning den 17 mars, kl 11.00-12.00 i E1029 (Stora Enso) eller via Zoom Webinar https://ju-se.zoom.us/j/64441260213

Titel
Motstridigheternas förlovade land – Lärandets dynamik i industriella verksamheter

Abstract
Industriella verksamheter brottas med att effektivt hantera det dagliga arbetsflödet och samtidigt, under osäkra förhållanden, förnya sig för att stå sig i konkurrensen. Det invanda och befintliga utmanas av det nya och outforskade, planeringslogiken utmanas av de oförutsedda händelserna och hierarkiska strukturer utmanas av tvärfunktionella samarbeten. Dessa motstridiga logiker, tillsammans med att teknik och mänskligt handlande alltmer integreras i avancerade sociotekniska system, skapar behov av nya sätt att leda och organisera för lärande i industriella verksamheter. Detta påverkar verksamheters arbetsorganisation där forskning och utbildning på området kontinuerligt behöver uppdateras för att ledare ska vara redo att hantera nya tidens utmaningar

Detta kommer Annikas föreläsning, som sker på svenska, att kretsa kring – Välkomna!Arrangör: Tekniska Högskolan
Senast uppdaterad: 2022-02-17 13:30