April
7 april 2022 - 7 april 2022
13:00 - 16:30

Plats

Forum Humanum och via Åhörarlänk/Webinar


Disputation Maria Araceli Diaz Cruz

Disputation Maria Araceli Diaz Cruz

Titel:
Exploring vitamin D and steroid hormone receptors – from healthy elderly to prostate cancer cells.

Forskarutbildningsämne: Hälsa o vårdvetenskap

Opponent:  Docent Johan Staaf, Lunds universitet

Huvudhandledare: Professor Maria Faresjö, Hälsohögskolan Jönköping University

Disputationen genomförs på engelska.

 

DIVA-länk: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-56001
Åhörarlänk: https://ju-se.zoom.us/j/68418843467

 Arrangör: Hälsohögskolan
Senast uppdaterad: 2022-03-22 07:14