Mars
17 mars 2022 - 17 mars 2022
14:00 - 16:00

Plats

Zoom


Seminarium inom humanistiskt forum

Marcia Sá Cavalcante Schuback, professor i filosofi vid Södertörns Högskola, talar utifrån sin Att tänka i skisser om relationen mellan filosofi och konst. Hur är begreppet och bilden förbundna med varandra och hur förhåller sig tänkandet - bildens och begreppets - till verkligheten?
 

https://ju-se.zoom.us/j/61373025961

 Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast uppdaterad: 2022-03-04 08:12