April
1 april 2022 - 1 april 2022
13:00 - 15:15

Plats

Riksteatern Hallunda och Zoom


DoIT-möte - Learning from the Anaconda: rethinking sameness, difference, and other-than-humanity

I DoIT möts vi över samhällssektorer i en gemensam strävan efter att lära av varandra och att bidra till varandras arbeten. Genom samtal och reflektion sätta fokus på utmaningar vi möter i samhället och diskutera olika perspektiv på delaktighet, inkludering och lärande bortom kategorier som invandrare, kvinnor, klass och funktionshinder.

Om inspiratör
Lynn Mario T.M. de Souza is full professor of English at the University of São Paulo in Brazil.

Läs mer härArrangör: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast uppdaterad: 2022-03-30 06:19