April
10 april 2022 - 13 april 2022
11:00 - 14:30

Plats

Jönköping University


IPSERA/JÖNKÖPING - BUILDING BRIDGES

Den 31: a upplagan av den årliga IPSERA Conference kommer att hållas på JU den 10-13 april. Värdar för konferensen är JIBS och JTH.

Årets tema syftar till att bygga broar snarare än murar. Att överbrygga gränser inom forskning, mellan discipliner, mellan akademi och näringsliv och mer!

Läs mer här.
Läs vår artikel inför IPSERA-konferensen härArrangör: Jönköping University
Senast uppdaterad: 2022-04-08 10:32