April
19 april 2022 - 19 april 2022
10:00 - 10:30

Plats

Röda Rummet, utanför Forskarskolan HHJ


Spikning Carolina Bergerum

Titel avhandlingsmanus:
Patient and public involvement in hospital quality improvement interventions
- the mechanisms, monitoring and management.

Länk till DiVA: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-56138
 Arrangör: Hälsohögskolan
Senast uppdaterad: 2022-04-07 06:50