April
27 april 2022 - 27 april 2022
19:00 - 20:30

Plats

Zoom


Fritidspedagogiskt seminarium

Fritidspedagogiskt seminarium är en mötesplats för lärare, fritidshemspersonal, lärarutbildare, rektorer, studenter, förvaltningspersonal med flera med intresse för det fritidspedagogiska området. Träffarna sker två gånger per termin.

 

Eva Kane, filosofie doktor och lektor vid Stockholms Universitet, föreläser utifrån rubriken Lek och lärande - ett estetiskt läroprocessperspektiv på förhållandet mellan lek och lärande.

 

Läs mer och anmäl dig här!Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast uppdaterad: 2022-04-13 12:46