Oktober
7 oktober 2022 - 7 oktober 2022
09:00 - 12:00

Plats

HLK + Zoom


DoIT-möte: Fritiden i pandemins spår - hur ser läget ut för allas delaktighet?

Erfarenheterna under pandemin har lett till förändringar i våra vanor, även när det gäller hur vi använder vår fritid. För att kunna möta utmaningar som segregation och utanförskap, behöver vi få inblick i rådande trender och mötas för gränsöverskridande samtal om delaktighet – även under fritiden.

 

DoIT-mötet den 7 oktober bjuder på en ögonöppnande möjlighet att tillsammans skapa en utgångspunkt för arbete med ett samhälle för alla överallt.

Vi kommer att få ta del av olika perspektiv på temat genom inbjudna inledande presentatörer och få möjlighet till efterföljande tvärsektoriellt samtal.

 

Elisabet Sandblom & DoIT arbetsgrupp

CCD, HLK, Jönköping University

 

I DoIT möts vi över samhällssektorer i en gemensam strävan efter att lära av varandra och att bidra till varandras arbete. Genom samtal och reflektion sätts fokus på utmaningar vi möter i samhället och vi diskuterar olika perspektiv på delaktighet, inkludering och lärande.Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast uppdaterad: 2022-06-09 09:21