November
17 november 2022 - 17 november 2022
18:30 - 19:30

Plats

Hc113 (Högskolan för lärande och kommunikation)


Offentliga föreläsningar: Undervisningens konst - ett bokprojekt om att använda konst som didaktiskt redskap

Välkommen att ta del av populärvetenskapliga föreläsningar i föreläsningsserien Offentliga föreläsningar.

 

sal Hc113, entréplan på Högskolan för lärande och kommunikation. Föreläsningarna startar kl 18.30 och pågår i cirka en timme. Föreläsningarna streamas också live via YouTube.

 

Linda Baccstig, Joakim Öberg & Ylva Lindberg, bokredaktörer, håller sin föreläsning Undervisningens konst – ett bokprojekt om att använda konst som didaktiskt redskap.

 

Läroböcker inom många skolämnen är ofta rikt illustrerade med bilder. Inom vissa ämnen är dessa verk inte sällan hämtade ur konsthistorien. Dock bläddras dessa bilder ibland snabbt förbi och används då mer som just en illustration, kanske även okommenterade. Vi har på Högskolan för lärare och kommunikation genomfört ett bokprojekt med 13 medförfattare där vi vill lyfta fram bildens didaktiska kraft i undervisningen. Boken bygger på att ge lärare, lärarutbildningar med dess studenter och alla andra intresserade en grund att stå på för att mer planerat använda verk ur konsthistorien i undervisningen. Didaktiskt används konstverken till att visualisera och konkretisera människors tankevärldar i en förgången tid. Konst kan också fungera som diskussionsunderlag för att väcka känslor och engagemang hos eleverna.

Föreläsningen ger en presentation av boken Undervisningens konst och dess tillkomstprocess och genomförs av redaktionsgruppen för projektet. Linda Baccstig, adjunkt i bild, Ylva Lindberg, professor i pedagogik med inriktning mot språk och litteraturer och Joakim Öberg, lektor i pedagogik med inriktning didaktik.

 

Här hittar du alla föreläsningar: ju.se/offentliga
 Arrangör: Jönköping University
Senast uppdaterad: 2022-08-24 08:39