September
16 september 2022 - 16 september 2022
13:30 - 14:15

Plats

Röda Rummet HHJ


Spikning Sophie Mårtensson

Välkomna till spikning!

Fredag 16 september kl 13:30, spikar Sophie Mårtensson sin doktorsavhandling med titeln:

"Bridging the Gap Between Caring Theory and Nursing Practice -

Learning experiences of Undergraduate Nursing Students in a Caring Behavior Course”

Plats : HHJ, Röda Rummet

Väl Mött!Arrangör: Hälsohögskolan
Senast uppdaterad: 2022-08-24 09:36