September
28 september 2022 - 28 september 2022
19:00 - 21:00

Plats

Hc 218 + Zoom


Fritidspedagogiskt seminarium

Välkommen till Fritidspedagogiskt seminarium på HLK eller via Zoom

 

Fritidspedagogiskt seminarium är en mötesplats för lärare, fritidshemspersonal, lärarutbildare, rektorer, studenter, förvaltningspersonal med flera med intresse för det fritidspedagogiska området. Träffarna sker två gånger per termin.

 

Vid denna träff föreläser Inger Brännberg utifrån rubriken Se, förstå och handla – om förhållningssätt och metodik i fritidshem. Inger är aktuell som en av författarna till boken ”Fritidspedagogiskt arbete. En bok om metodik.” Läs mer om träffen och anmäl dig här.Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast uppdaterad: 2022-09-14 08:59