November
9 november 2022 - 9 november 2022
10:00 - 12:00

Plats

B3052 (JIBS)


Disputation - Salil Sainis

Avhandlingens titel: An Insight into the Critical Role of Microstructure and Surface Preparation on Localized Conversion Coating Deposition on Cast Al Alloys
Respondent: Saili Sainis
Forskarutbildningsämne: Material och Tillverkningsprocesser
Opponent: Professor Marjorie Olivier, University of Mons, Belgien
Huvudhandledare: Professor Caterina Zanella, JTH, Jönköping University

Välkommen!Arrangör: Tekniska Högskolan
Senast uppdaterad: 2022-10-21 09:05