November
21 november 2022 - 21 november 2022
15:15 - 16:30

Plats

Hb 117


Lärdomar från SMULLE-projektet - aspekter kring hållbarhet (möte inom temat SER som ingår i forskningsmiljön SUS)

Ellen Almers och Per Askerlund berättar om samarbetsprojektet SMULLE. Hur kan lärare i förskolan och grundskolan arbeta med biologisk mångfald och ekosystemtjänster på en skolgård? Vi lyssnar och lär och diskuterar sedan möjliga implikationer för lärarutbildning mot förskola och grundskola. Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast uppdaterad: 2022-11-21 10:02