November
22 november 2022 - 22 november 2022
13:00 - 17:00

Plats

Tekniska Högskolan, Jönköping University


En eftermiddag om tillämpad AI - forskning och praktik

Välkommen till en eftermiddag om tillämpad AI på Tekniska Högskolan vid Jönköping University. Möt forskare och organisationer som är engagerade i projekt för att införa Artificiell intelligens (AI) i sin verksamhet. Aktuell forskning och lärdomar från företag kommer att presenteras och diskuteras.
Läs mer och gör din anmälan senast den 15 november härArrangör: Tekniska Högskolan
Senast uppdaterad: 2022-10-13 15:07