November
10 november 2022 - 10 november 2022
10:30 - 11:00

Plats

Röda Rummet HHJ


Spikning Elin Fröding

Torsdag 3 november spikar Elin Fröding sin avhandlng med titeln:

"Patient safety and suicide - learning in theory and practice from investigations of suicide as patient harm"

Tid: 10:30

Plats: Röda Rummet HHJArrangör: Hälsohögskolan
Senast uppdaterad: 2022-10-14 13:34