September
13 september 2023 - 13 september 2023
13:00 - 17:00

Plats

Forum Humanum


Inspirationsföreläsningar om kopplingen mellan oral hälsa och allmän hälsa

Välkomna att lyssna på spännande  inspirationsföreläsningar om kopplingen mellan oral hälsa och allmän hälsa av två välkända forskare.

 

 1. Munnen en del av kroppen: Kopplingen orala sjukdomar – allmän hälsa
  Föreläsare Björn Klinge är specialist i parodontologi och professor emeritus vid Karolinska Institutet och Malmö Universitet. Han är vetenskapligt råd i parodontologi vid Socialstyrelsen och TLV.
  Avsikten med denna föreläsning är att ge en aktuell kunskapsuppdatering över vad vi vet om kopplingen mellan orala sjukdomar (framförallt parodontit) och olika allmänsjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, rheumatoid artrit, demens, vissa cancerformer och mag-tarmkanalens sjukdomar.
  Utan tvekan har munnens betydelse för allmänhälsan också uppmärksammats i allmänna medier. Det kan vara viktigt för tandvårdens medarbetare att kunna besvara frågor från våra alltmer kunskapssökande patienter.
   
 2. How vegetables may increase your oral (and systemic health) (Föreläsningen är på engelska)
  Föreläsare Alex Mira är en internationellt välkänd forskare inom oral mikrobiologi. Han är verksam vid Oral Microbiome Laboratory, FISABIo, Valencia, Spanien och gästforskare vid Avd för Odontologi och Oral Hälsovetenskap, Hälsohögskolan.
  Föreläsningen kommer  ta upp betydelsen av munbakteriers koppling till olika allmänsjukdomar. Vissa  munbakterier har kapacitet att omvandla nitrat från grönsaker, exempelvis spenat, sallad och rödbetor till nitrit och kväveoxid. Kväveoxid har viktiga funktioner för människokroppen, och en god munhälsa med nitratreducerande bakterier kan förebygga hjärt- kärlsjukdomar. Dessutom hämmar kväveoxid vissa skadliga munbakteriers tillväxt. Vissa hälsorelaterade munbakterier kan också omvandla nitrit till ammoniak, vilket buffrar pH-värdet och därigenom minskar risken för karies. Vid föreläsningen  kommer aktuella forskningsstudier presenteras  och diskuteras kring hur nitrat kan tillsättas i munvårdsprodukter för att förbättra både den orala och den allmänna hälsan.


Arrangör: Centrum för odontologi och oral hälsa
Senast uppdaterad: 2023-05-31 09:14