September
5 September 2023 - 5 September 2023
09:30 - 17:00

Location

-


Suicide Prevention Day of School of Health and Welfare

Register to: karl.hedman@ju.se deadline: 1 september. Write if you have any allergies and if you participate in the morning or afternoon or both.

 

Session in English

9:30-10:00 Holding Hope –Suicide Intervention, Dr. Karl Hedman, Dep of Social Work

10:05-10:25 Self-Injury, Dr. Nina Gunnarsson, Dep of Social Work 

10:30-10:55 Fika break

11:00-11:20 Student Health Services, Ann-Louice Jorikson, Cognitive Behavioural Therapists

 

Session in Swedish

13:00-13:05 Hälsohögskolans forskningschef och vice VD Eleonor Fransson välkomnar

13:10-13:30 Suicidprevention, Jackline Edén, suicidpreventionsamordnare, och Felicia Jönsson, brandman, Räddningstjänsten, Jönköpings kommun

13:35-13:55 Första hjälpen till psykisk hälsa i Vetlanda kommun, Morgan Miledal, Folkhälsosamordnare, Kris och beredskap/Insatsledare på Höglandets räddningstjänstförbund

14:00-14:25 Behålla hoppet – Suicidintervention, Karl Hedman, lektor, Avdelningen för socialt arbete, Hälsohögskolan

14:25-14:45 Fikapaus

14:45-15:05 Självskadebeteende, Nina Gunnarsson, lektor, Avdelningen för socialt arbete, Hälsohögskolan

15:10-15:30 I was here! Om den existentiella ensamheten, Daniel Sander, pastor på Chaplaincy, universitetskyrkan

15:35-15:55 Studenthälsans verksamhet, Ann-Louice Jorikson, KBT-terapeut

16:00-16:20 Stöd till anhöriga efter suicid, Isabella Florin, SPES

16:25-16:55 Ny doktorsavhandling Patient safety and suicide – learning in theory and practice from investigations of suicide as patient harm, Elin Fröding, psykiatriker och chefläkare, Region Jönköpings län

16:55-17:00 Avslutande ord, Karl HedmanOrganizer: School of Health and Welfare
Last updated: 2023-05-16 09:44