September
26 september 2023 - 26 september 2023

Plats

HLK


Global Studies Career Day

Hur ser arbetsmarknaden ut inom området globala studier? I september varje år anordnas Global Studies Career day, en nätverks- och inspirationsdag för studenter, alumner och externa. Dagen innehåller bland annat alumnföreläsningar, paneldebatt, utställartorg med mingel och en avslutande inspirationsföreläsning på ett aktuellt tema.

Eventet arrangeras av studenter vid kandidatprogrammet Globala studier.Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast uppdaterad: 2023-05-24 14:09