September
29 september 2023 - 29 september 2023
11:30 - 12:30

Plats

Vandalorum


Varmt välkomna till en lunchtimme om forskning och utbildning i konstens tecken

Maria Hammarsten, fil. lic. i pedagogik med inriktning mot didaktik vid Jönköping University kommer berätta om ett praktiknära utvecklingsprojekt, Kojan. I projektet arbetar barn tillsammans med fyra konstnärsteam med att gestalta utomhusmiljöer ur barns perspektiv.

Linda Baccstig, fil. master i bilddidaktik vid Jönköping University är en av redaktörerna till boken, Undervisningens konst. Hon kommer att tala om värdet av att låta skapandeprocessen bli en bärande del i lärprocessen.

För mer information, kontakta Maria Hammarsten: maria.hammarsten@ju.se
 Arrangör: Extern arrangör
Senast uppdaterad: 2023-06-19 06:56