September
13 september 2023 - 13 september 2023
15:00 - 17:00

Plats

Digitalt via Zoom


Sök stipendium för hälsofrämjande arbete för äldres aktivitet och hälsa inom arbetsterapiområdet

Varje år utlyser Aktiestinsen Lennart Israelssons stiftelse ett antal stipendier till studenter, forskare och entreprenörer för att främja utvecklingsarbete och forskning om hälsofrämjande arbete för äldres aktivitet och hälsa inom arbetsterapiområdet. För 2023 är den totala stipendiesumman högst 600 000 kr.

Stipendierna ska användas för projekt som bedrivs i samverkan mellan forskare och studenter vid Hälsohögskolan i Jönköping tillsammans med yrkesverksamma som arbetar för att främja äldres aktivitet och hälsa inom arbetsterapiområdet.

Vi hjälper dig samverka

Samverkan mellan forskare, studenter och yrkesverksamma behöver etableras innan ansökan skickas in. För att öka möjligheterna att erhålla medel uppmuntras Du att delta i en workshops som anordnas under hösten via Zoom och där du kan få hjälp med din ansökan. Anmälan till workshopen skickas till Susanne.Gustafsson@ju.se senast en vecka innan den ska äga rum.

 

Läs mer om stipendiet och hur du ansöker på ju.se/aktiestinsenArrangör: Hälsohögskolan
Senast uppdaterad: 2023-08-18 08:11