September
27 september 2023 - 27 september 2023
12:30 - 12:50

Plats

Digitalt via Zoom


Lunchföreläsning - Agenesi av laterala incisiver - behandlingskostnader i ett längre perspektiv

Ta del av den senaste kunskapen inom odontologi och oral hälsa. Under hösten erbjuder Centrum för odotologi och oral hälsa (COO) kortare lunchföreläsningar på cirka 20 minuter samt längre inspirationsträffar och seminarier.

Agenesi av laterala incisiver – behandlingskostnader i ett längre perspektiv

I ett samhälle med skattefinansierad tandvård strävar man efter att uppnå optimal tandvård för att uppfylla patientens önskemål till en rimlig kostnad. Det finns kliniska parametrar som talar för det ena eller det andra behandlingsalternativet i fall då patienten saknar en eller två laterala incisiver.

Men det finns även fall där båda behandlingsalternativen är likvärdiga. I de fallen kan behandlingskostnaden och samhällskostnaden vara vägledande gällande för vilken behandling som bör erbjudas.

Föreläsare: Cecilia Hedmo, övertandläkare i ortodonti, Odontologiska Institutionen och doktorand vid Forskarskolan Hälsa och Välfärd, Jönköping University.

Länk till anmälan: https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=6434297f44b6Arrangör: Centrum för odontologi och oral hälsa
Senast uppdaterad: 2023-08-21 11:39