November
30 november 2023 - 30 november 2023
12:30 - 14:30

Plats

-


Forskningsplan seminarium - Karl-Oskar Björkman

Karl-Oskars forskning har anknytning till JA. Seminariet kring forskningsplanen arrangeras av Forskarskolan på Hälsohögskolan.

Välkommen!Arrangör: The Jönköping Academy
Senast uppdaterad: 2023-10-30 16:28