October
20 October 2023 - 20 October 2023
10:00 - 10:30

Location

Röda Rummet HHJ


Nailing Lena Östlund

Welcome to Lena Östlunds nailing ceremony!

When: 20 October 10:00

Where: Röda Rummet, HHJ

Licentiate thesis title (in Swedish): Att navigera i svåra situationer vid vård och omsorg av personer med demenssjukdom - Vård- och omsorgspersonals inhämtande av samtycke samt resonerande och agerande vid misstanke om förekomst av våld i nära relationerOrganizer: School of Health and Welfare
Last updated: 2023-10-10 09:14