Maj
17 maj 2024 - 17 maj 2024
10:00 - 10:30

Plats

Röda Rummet HHJ


Spikning Torbjörn Kalin (Socialt arbete)

Välkomna till spikning!

Fredag 17 maj kl 10:00 spikar Torbjörn Kalin, Socialt arbete, sin avhandling med titeln 

"Om upptäckt och sortering till social barnvård. Longitudinella perspektiv på barn som far allvarligt illa"

Disputation sker 12 juni kl 10:00 i Forum Humanum, Hälsohögskolan

 Arrangör: Hälsohögskolan
Senast uppdaterad: 2024-05-16 09:18