December
18 december 2024 - 18 december 2024
15:00 - 16:30

Plats

Zoom/distans


Digital nätverksträff för forskning - Centrum för odontologi och oral hälsa

Våra möten är till för att träffas och diskutera aktuell forskning. Innehåll kan vara presentationer gällande pågående forskningsprojekt, nya projektidéer och metoder. Har du en idé om något som du vill diskutera eller presentera, kontakta Malin Stensson, malin.stensson@ju.se. Du behöver inte vara aktiv inom området oral hälsa/odontologi för att medverka, alla är välkomna och tvärvetenskapliga samarbeten uppmuntras! 

Zoom-länk till nätverksträffen: https://ju-se.zoom.us/j/65241776818Arrangör: Centrum för odontologi och oral hälsa
Senast uppdaterad: 2024-06-03 14:07