September
12 september 2024 - 12 september 2024
10:00 - 13:00

Plats

E1405 (Gjuterisalen)


Disputation - Dinesh Sundaram

Avhandlingens titel: Gas Evolution and Transport in Foundry Sands
Respondent: Dinesh Sundaram
Forskarutbildningsämne: Material och tillverkningsprocesser
Opponent: Professor Michal Szucki, Technische Universität Bergakademie Freiberg, Tyskland
Huvudhandledare: Professor Attila Diószegi, JTH

Välkomna till disputationen!Arrangör: Tekniska Högskolan
Senast uppdaterad: 2024-06-18 11:54