September
17 september 2024 - 17 september 2024
15:00 - 16:30

Plats

Zoom


Forskningsmöte för disputerade forskare

Syfte med mötet är kartlägga pågående ansökningar inom forskningsmiljön Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare. Har du en ansökan på gång, presentera gärna arbetet under mötet (kortfattat). Detta möte är på svenska och följs upp under seminariet den 19 nov.

Vi ses här: https://ju-se.zoom.us/j/63657022123



Arrangör: The Jönköping Academy
Senast uppdaterad: 2024-06-23 20:41