November
26 november 2024 - 26 november 2024
09:00 - 14:30

Plats

Rosenlunds vårdcentrum


Forskning om Nära vård

En idégenererande mötesplats om nuläge och behov av forskning i den Nära vården.

Dagen vänder sig till chefer och medarbetare i Region Jönköpings län, länets kommuner, och forskare på Jönköping University samt övriga intresserade. Dagen kommer innehålla exempel på pågående forskning och diskussioner.

Träffen arrangeras på Rosenlunds vårdcentrum av JU, JA, RJL och Kommunal utveckling och hålls på svenska.

Se mer info och anmälan >Arrangör: The Jönköping Academy
Senast uppdaterad: 2024-06-25 09:08