November
9 november 2021 - 9 november 2021
08:30 - 16:30

Plats

HLK


Konferens Forskningsbaserad undervisning - teori och praktik i samverkan

Årets tema: Förutsättningar för utbildning på vetenskaplig grund

 

Jönköpings kommun och Högskolan för lärande och kommunikation vid Jönköping University arrangerar varje november konferensen Teori och praktik i samverkan som en mötesplats för praktiker och forskare. Ambitionen är att tillsammans stanna upp, reflektera och utbyta erfarenheter kring lärande och undervisning baserat på såväl vetenskaplig grund som beprövade erfarenheter.

 

Vi vill med konferensen bidra till att skapa en gemensam regional arena där intresserade kan mötas kring den centrala frågan om hur undervisningen kan utvecklas genom ökad och fördjupad samverkan. Du är välkommen att medverka med bidrag till konferensen!

Vår ambition är att konferensen ska lägga grunden för en fortsatt regional samverkan mellan forskare och yrkesverksamma inom förskola, fritidshem och skola där samverkansfokuset kretsar kring undervisningen inom dessa verksamheter.

Målgruppen för konferensen är alla inom förskola, skola och högskola som är intresserade av forskningsbaserad undervisning.

Mer information samt anmälninglänk finns på ju.se/forskningsbaseradundervisningArrangör: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast uppdaterad: 2021-10-25 13:55