November
12 november 2021 - 12 november 2021
09:00 - 15:00

Plats

HLK


Rektorsakademi Träff 2

Rektorsakademin är ett gemensamt initiativ som tagits av länets skolchefer med syfte att erbjuda kompetensutveckling till länets rektorer som har genomgått rektorsprogrammet. Satsningen vänder sig till rektorer i alla verksamhetsformer. Rektorsakademin samordnas av Kommunal utveckling i samarbete med Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping (HLK) som också är värd för satsningen.

Kontakt: Samverkanschef Jesper Boesen -  jesper.boesen@ju.seArrangör: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast uppdaterad: 2021-10-25 13:55