Januari
28 januari 2022 - 28 januari 2022
09:30 - 15:00

Plats

Digitalt


Rektorsakademi Träff 3

Rektorsakademin är ett gemensamt initiativ som tagits av länets skolchefer med syfte att erbjuda kompetensutveckling till länets rektorer som har genomgått rektorsprogrammet. Satsningen vänder sig till rektorer i alla verksamhetsformer. Rektorsakademin samordnas av Kommunal utveckling i samarbete med Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping (HLK) som också är värd för satsningen.

Kontakt: Samverkanschef Jesper Boesen - jesper.boesen@ju.seArrangör: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast uppdaterad: 2022-01-27 14:35