Juni
3 juni 2021 - 3 juni 2021
13:00 - 15:00

Plats

Endast via Zoom


Planeringsseminarium - Charlotte Öhman

Välkommen på Planeringsseminarium för Charlotte Öhman
Läsgrupp
Diskutant: Karin Renblad, docent
Doktorander: Jennie Berg och Anders Nersäter

Titel: Vårdnadshavares delaktighet i undervisning – relationer som påverkar förskolläraruppdraget
Kort beskrivning av forskningsprojektets tema:
Charlotte är intresserad av förskolan som en demokratisk mötesplats i relation till förskollärares undervisande uppdrag. 
I pågående avhandlingsprojekt har Charlotte för avsikt att undersöka hur förskollärare skapar förutsättningar för vårdnadshavares delaktighet.
Studien syftar till att bidra med olika perspektiv på hur mötet mellan vårdnadshavare och undervisning kan förstås. 

Ytterligare information kontakta huvudhandledare martin.hugo@ju.seArrangör: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast uppdaterad: 2021-04-06 06:29