Juni
14 juni 2021 - 14 juni 2021
13:00 - 15:00

Plats

Via Zoom


Slutseminarium - Karin Bybro

Välkommen på Slutseminarium för Karin Bybro.

Läsgrupp:

  • Diskutant: Carina Hermansson, UMU, docent i språkdidaktik
  • Granskare 1: Elisabeth Mellgren, GU, lektor i pedagogik
  • Granskare 2: Git Blomberg och Lars Almén, doktorander JU

Titel:
Narrativt textskapande i årskurs 2 - Elever planerar och parskriver 

Beskrivning:
I en aktionsforskningsinspirerad fallstudie undersöks en skrivprocess, med fokus på yngre elevers textskapande i den narrativa genren. Syftet är att bidra med didaktisk förståelse för den interaktion som sker, när eleverna planerar och parskriver, och faktorer som möjliggör och/eller hindrar det kollaborativa textskapandet.

Ytterligare information kontakta Åsa LundgrenArrangör: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast uppdaterad: 2021-05-26 08:54