Juni
15 juni 2021 - 15 juni 2021
13:00 - 15:00

Plats

Via Zoom


Slutseminarium - Heléne Hugo

Välkommen på Slutseminarium för Helene Hugo.

Läsgrupp:

  • diskutant: Anna-Lena Lilliestam, GU, universitetslektor.
  • granskare 1: Rebecka Florin Sädbom, universitetslektor.
  • granskare 2: Git Blomberg och Karin Bybro, doktorander.

Titel:
Att designa undervisning som utvecklar elevernas förmåga att föra skriftliga historiska resonemang i årskurs 5.

Beskrivning:
I en designstudie undersöks genom deltagande observation historieundervisningens möjliggörande för elever i årskurs 5 att utveckla förmågan att föra skriftliga resonemang. Syftet är att bidra med en didaktisk kunskap om den komplexitet uppgiften innebär för både lärare och elever att samtidigt utveckla både historiskt tänkande och ett ämnesspecifikt språkbruk.

Ytterligare information kontakta Åsa LundgrenArrangör: Centre for Entrepreneurship and Spatial Economics
Senast uppdaterad: 2021-04-29 08:58