Maj
28 maj 2021 - 28 maj 2021
10:00 - 11:00

Plats

Via zoom: https://ju-se.zoom.us/j/67608999156


Docentföreläsning av Lise-Lotte Jonasson

Varmt välkommen till Lise-Lotte Jonassons docentföreläsning med titeln: Att förstå komplexiteten av omvårdnadsmötet med äldre personen: Utifrån mikro-, meso- och makroperspektiv.

 

Föreläsningen utgår från omvårdnadsmötet med den äldre, vårdare och anhörig. Fokus är på samspelet i omvårdnadsmötet och omgivande faktorer som inverkar på omvårdnadsmötet samt styrdokument och riktlinjer.

 

Välkommen att delta via zoom: https://ju-se.zoom.us/j/67608999156Arrangör: Hälsohögskolan
Senast uppdaterad: 2021-05-11 10:38