Februari
25 februari 2022 - 25 februari 2022
13:00 - 15:00

Plats

Ha208 och via Zoom


Slutseminarium - Mari Ylenfors

Välkommen på Slutseminarium för Mari Ylenfors!

Läsgrupp:

  • diskutant: Kristina Hellberg, universitetslektor, Lnu.
  • granskare 1: Catarina Schmidt, docent, JU.
  • granskare 2: Andrea Atterström, Karin Ekelund Bybro doktorander HLK.

Titel:

”Essensen av pedagogiskt arbete är att eleven ska nå lite längre i sitt lärande”
Undervisningspraktiker för flerspråkiga elever i svårigheter med läsning och skrivning

Beskrivning:
Licentiatuppsatsen undersöker skolors arbete med flerspråkiga elever som möter svårigheter med läsning och skrivning utifrån olika aspekter: främjande arbete, förebyggande arbete för att reducera läs- och skrivsvårigheter, identifiering av läs- och skrivsvårigheter samt stödinsatser för att utveckla elevers läs- och skrivförmåga. Licentiatuppsatsen består av två delstudier. Delstudie 1, en enkätstudie, ger en övergripande bild av en kommuns skolors beskrivning av arbetet och delstudie 2, en fallstudie i två verksamheter, som ger en mer djupgående beskrivning och förståelse för en skolas arbete. 

 

Zoomlänk: https://ju-se.zoom.us/j/62255589933?pwd=OHlRN0Q1czJZRThsZldNTXp4U1BJdz09
Passcode: 687176
Meeting ID: 622 5558 9933

 

Ytterligare information kontakta Karolina BobergArrangör: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast uppdaterad: 2022-02-10 06:54