September
2 september 2021 - 2 september 2021
18:30 - 19:30

Plats

Livestream


Offentliga föreläsningar, Troll, älvor, vättar och skogsrå, föreställningar om väsen i populärkulturen

Välkommen på höstterminens första Offentliga föreläsning (digital). Lyssna på Tora Wall, Tora Wall, doktorand i folkloristik, Åbo Akademi, prata om Troll, älvor, vättar och skogsrå .

I bondesamhällets föreställningsvärld befolkades landskapet med väsen. Under golvet bodde vättarna och i stallet arbetade tomten. I forsen spelade näcken, skogsrået härskade över skogen och trollen höll fest i berget. Tiden, samhället och landskapet har förändrats sedan dess men väsendena finns fortfarande kvar. I dagens populärkultur speglas ett stort intresse för det förflutnas folklore. Där möter vi trollen, skogsrået, näcken och de andra i nya former och laddade med symbolik som talar till vår tids behov av folklore.

Länk till livestreaming: https://www.youtube.com/playlist?list=PL-EE3XX_fuSX72GjdfUU_yW7AF0Cn4kVj

Offentliga föreläsningar är ett samarrangemang mellan Jönköping University och Folkuniversitetet.

 Arrangör: Jönköping University
Senast uppdaterad: 2021-08-16 16:29