November
25 november 2021 - 25 november 2021
14:00 - 15:00

Plats

via Zoom


Planeringsseminarium - Linda Sjödin

Välkommen på Planeringsseminarium för Linda Sjödin!

Linda skriver en licentiat inom handikappvetenskap och den handlar om hur personalen vid habiliteringen arbetar för att öka barns delaktighet i habiliteringsprocessen.
Lindas arbete utgår både från fokusgruppsintervjuer och från enkätmaterial.

Läsgrupp:
Diskutant: Maria Björk, HHJ
Doktorander: Jabil Seven och Otto Hedenmo
 

Ytterligare information kontakta lilly.augustine@ju.se

 Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast uppdaterad: 2021-11-18 07:31