November
19 november 2021 - 19 november 2021
09:00 - 12:00

Plats

Forum Humanum Hälsohögskolan


INSTÄLLD! Disputation  Eline Wu

Titel:
Enhanced external counterpulsation treatment in patients with refractory angina pectoris with emphasis on physical capacity, health-related quality of life and safety - An explorative and interventional study

Forskarutbildningsämne : Hälsa och Välfärd

Opponent: Professor Anna Ehrenberg, Högskolan Dalarna

Huvudhandledare: Professor Jan Mårtensson, Hälsohögskolan Jönköping University

Välkomna!Arrangör: Hälsohögskolan
Senast uppdaterad: 2021-11-15 13:14