November
10 november 2021 - 10 november 2021
19:00 - 20:00

Plats

Zoom


Fritidspedagogiskt seminarium

Fritidspedagogiskt seminarium är en mötesplats för lärare, fritidshemspersonal, lärarutbildare, rektorer, studenter, förvaltningspersonal med flera med intresse för det fritidspedagogiska området. 

Den här gången får vi lyssna till Maria Hjalmarsson, forskare vid Karlstads Universitet, som föreläser utifrån rubriken ”Omsorg i fritidshem”.

Anmäl dig härArrangör: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast uppdaterad: 2021-10-25 14:06