December
14 december 2021 - 14 december 2021
13:00 - 14:30

Plats

Ha208


Planeringsseminarium - Maria Helming Gustavsson

Välkommen på Planeringsseminarium för Maria Helming Gustavsson!

Tisdag 14 december, 13:00-14:30, lokal Ha208.

Titel på forskningsprojekt:
Dimensioner av läsengagemang: aktiviteter och textval vid undervisning med utgångspunkt i fiktion.

Läsgrupp:
Margareta Häggström, universitetslektor, JU
Charlotte Öhman, doktorand HLK
 

Ytterligare information kontakta Catarina.Schmidt@ju.se

 

 

 Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation
Senast uppdaterad: 2021-11-30 05:58