Events in English
M T O T F L S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

September
2 september - 2 september
08:30 - 10:00

Plats

HLK, B4066


Direktlänk

JU Sustainability and Diversity Network Frukostmöte - OBS! NYTT DATUM 18/9

Delta i JU Sustainability and Diversity networks kvartalsfrukostmöte och få reda på mer kring de senaste projekten och hur du kan engagera dig i hållbarhetsaktiviteter på JU.

När: 2 september 2019, 08.30-10.00. OBS FRUKOSTEN ÄR FLYTTAD TILL DEN 18/9
Var: HLK, Ha 108

Anmäl dig till frukostmötet via mail till Marie-Louice.Jarl@ju.se


Arrangör: Jönköping University
2 september - 2 september
12:00 - 13:00

Plats

Jönköping International Business School, 4051


Direktlänk

Minor Field Studies (MFS)

Möte om Minor Field Studie om att göra en mindre fältstudie utomlands och samla information till att skriva en uppsats.


Arrangör: Centre for Family Entrepreneurship and Ownership
2 september - 2 september
12:00 - 13:00

Plats

JIBS 4051


Direktlänk

Information om Minor Fields Stipendiet

Nästa deadline för att ansöka om Minor Field Studies (MFS) är 15 oktober. Stipendiet riktar sig till dig som vill göra en datainsamling för din C/D uppsats i ett låg- eller medelinkomstland.

MFS är ett stipendieprogram som riktar sig till svenska studenter vid svenska universitet och högskolors grund- och avancerade nivå med ett internationellt intresse.

Mer information om MFS och ansökan hittar du på Ping Pong (sök efter aktivitet ”Minor Field Studies” i katalogen). Du är också välkommen på följande MFS informationstillfällen:

Du är också välkommen på följande generella MFS informationstillfälle under HT19:

  • 2 september 12.00 - 13.00, JIBS 4051
  • 9 december 12.00 - 13.00, JTH, E 1029

Och till MFS workshops (för dig som jobbar redan med en ansökan):

  • 9 september 12.00 - 13.00, HHJ Ga 334, MFS - Get started!
  • 16 september 12.00 - 13.00, HHJ Ga 334, MFS - Sucsess with your application

 


Arrangör: Jönköping University
4 september - 7 september
00:00

Plats

Lake Munksjön


Direktlänk

EUC Rowing 2019

Jönköping will be the home of the next European Universities Rowing Championship 2019 with the event hosting over 500 athletes, representing over 80 universities, from 21 European countries competing within the multiple rowing events.

Jönköping University, Jönköping Student Union, Jönköping University Sports Association and Jönköping University Rowing Association are some of the key partners organizing the championship that takes place 4-7 September 2019 on lake Munksjön.

Read more about the event here.


Arrangör: Jönköping University
4 september - 11 september
00:00

Plats

-


Direktlänk

Klimatveckan - Klimatrådet

Klimatveckan arrangeras av Klimatrådet sedan år 2014 med syfte att bidra till att nå visionen om att Jönköpings län senast år 2050 är ett plusenergilän. Klimatveckan präglas av gränsöverskridande, lättillgängliga och motiverande aktiviteter som ger kunskap, inspiration och ökad medvetenhet om fördelarna med ett aktivt klimatarbete.

Läs mer och se alla aktiviteter under Klimatveckan här!


Arrangör: Extern arrangör
4 september - 4 september
10:00 - 12:00

Plats

Kulturhuset Spira


Direktlänk

Workshop i Klimatsamverkan

Klimatförändringarna är en av de största utmaningarna i vår tid. Vi behöver både minska vår klimatpåverkan och samtidigt förbereda oss på konsekvenser av det förändrade klimatet. Utmaningen är för stor för någon organisation att möta på egen hand – vi behöver samarbeta. Men vad innebär klimatsamarbete? Vad får den att fungera eller haverera? Hur kan den effektiviseras?

Välkommen till en workshop om kommunikationens roll i klimatsamverkan. Du kommer få lyssna till en föreläsning om samverkansforskning och i en workshop även själv arbeta med de samverkansutmaningar du och din organisation står inför. Workshopen hålls av Peter Berglez, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, och Otto Hedenmo, doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap, båda vid Jönköping University med inriktning mot hållbar kommunikation.

Anmälan görs till Otto Hedenmo, otto.hedenmo@ju.se.

Workshopen kommer spelas in för att i anonymiserad form användas i forskningssyfte.


Arrangör: Jönköping University
4 september - 4 september
12:00 - 13:00

Plats

B6046, JIBS


Direktlänk

MMTC Research Seminar

MMTC Research Seminar presented by Marta Caccamo


Arrangör: Media, Management and Transformation Centre
4 september - 4 september
18:30 - 19:30

Plats

HLK, Hb 116 - Vistasalen


Direktlänk

Öppen föreläsning - Hur kan man hjälpa barn som hamnat på gatan?

En föreläsning om hur man kan jobba med utsatta barn i Uganda med ett särskilt fokus på gatubarnsproblematiken.

Kom och lyssna på berättelser från tre Ugandier som länge arbetat med dessa frågor och här delar ”hands on”-erfarenhet om hopp och utmaningar. Föreläsningen är på engelska.

När: 4 september klockan 18.30 - 19.30
Var: Högskolan för lärande och kommunikation, HB 116 (Vistasalen)


I samarbete mellan Erikshjälpen och Högskolan för lärande och kommunikation.


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation
4 september - 4 september
18:30 - 19:30

Plats

Högskolan för lärande och kommunikation, HB 116 (V


Direktlänk

Öppen föreläsning - Hur kan man hjälpa barn som hamnat på gatan?

En föreläsning om hur man kan jobba med utsatta barn i Uganda med ett särskilt fokus på gatubarnsproblematiken.

Kom och lyssna på berättelser från tre Ugandier som länge arbetat med dessa frågor och här delar ”hands on”-erfarenhet om hopp och utmaningar. Föreläsningen är på engelska.

När: 4 september klockan 18.30 - 19.30
Var: Högskolan för lärande och kommunikation, HB 116 (Vistasalen)
 

I samarbete mellan Erikshjälpen och Högskolan för lärande och kommunikation.


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation
6 september - 6 september
09:00 - 12:00

Plats

Hc114


Direktlänk

Klimatberättelser ? Workshop - Digital Storytelling

Vad har du för relation till klimatutmaningarna? Är du optimist med fokus på omställning? Eller orolig över förändringarna som sker? Hur formas ditt engagemang av din bakgrund? Vilken fråga tycker du är viktig att belysa? Hur ser framtiden ut?

 

I september blir det workshop i Digital Storytelling, där Ragnhild Larsson (känd från Klimatpodden) vägleder dig i skapandet av din egen klimatberättelse. Du får möjlighet att, med hjälp av egna bilder och egen röst, visa hur du tolkar de förändringar som sker i ett förändrat klimat.

Resultaten av workshopen är en kortfilm (ca 1-2 minuter) om en klimatförändring/klimatpåverkan som du tycker måste berättas. Alla filmer från workshopen kommer att visas under Jönköping University Sustainability Festival "Shape our Future" i oktober.

När: 6 september kl 9:00-12:00.

Platser: 30 (först till kvarn gäller).

Anmäl dig direkt här senast den 30 augusti

Eller kontakta Otto Hedenmo, otto.hedenmo@ju.se


Arrangör: Jönköping University
6 september - 6 september
10:00 - 12:00

Plats

E1405 Gjuterisalen JTH


Direktlänk

DISPUTATION - Paraskeva Wlazlak

Titel: Management of the Industrialisation Process in Distributed Geographical and Organisational Context
Respondent: Paraskeva Wlazlac
Forskarutbildningsämne: Produktionssystem
Opponent: Professor Sofia Ritzén, KTH
Huvudhandledare: Professor Glenn Johansson, JTH

Länk till avhandlingen: http://hj.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=2468&pid=diva2%3A1341987&c=1&searchType=SIMPLE&language=en&query=Paraskeva+Wlazlak&af=%5B%22publicationTypeCode%3AcomprehensiveDoctoralThesis%22%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&sortOrder2=title_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all

Välkomna!


Arrangör: Tekniska Högskolan
6 september - 6 september
10:00 - 12:00

Plats

Forum Humanum


Direktlänk

Licentiatseminarium Elin Ekström

Elin Ekström försvarar sin licentiatuppsats i ämnet Välfärd och socialvetenskap. Välkomna!


Arrangör: Hälsohögskolan
6 september - 6 september
12:00 - 13:30

Plats

B6046


Direktlänk

CeFEO and CEnSE Special Seminar

Combined Seminar CeFEO and CEnSE Seminar

Seminar presented by special guest, Annelore Huyghe

Associate Professor (Senior Lecturer) in Entrepreneurship

Cass Business School (UK).

Seminar title:  Good for the venture but not for me? The role of passion in entrepreneurs' work-family conflict.

 B6046


Arrangör: Centre for Family Entrepreneurship and Ownership
9 september - 9 september
09:00 - 12:00

Plats

JU-aulan


Direktlänk

Presentation av forskningsprojektet Framgångsfaktorer i undervisningen

Måndag 9 september deltar regionens skolchefer, rektorer och utvecklingsledare i en resultatdialog kring forskningsprojektet "Framgångsfaktorer i undervisningen" som presenteras av Åsa Hirsh och Mikael Segolsson.
Tio av länets kommuner och ett naturbruksgymnasium har ingått i studien vars syfte har varit att skapa kunskap om hur framgångsrik undervisning i skolår nio och på gymnasiet kan möjliggöras med utgångspunkt i inkludering och kunskapsutveckling. Under 2018 slutfördes datainsamlingen. Det analys- och resultatarbete som påbörjades under 2018 har fortsatt under våren 2019. Forskningsprojektet är ett samarbete mellan HLK och FoUrum Utbildning i Region Jönköping.


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation
9 september - 9 september
12:00 - 13:00

Plats

HHJ Ga 334


Direktlänk

Workshop för dig som ansökt om Minor Field Studies (MFS)

MFS - Get started!

Det här är en MFS workshops för dig som jobbarmed en ansökan till stipendium till en Minor Field Studies (mindre fältstudie) under höstterminen - 19.


Arrangör: Jönköping University
9 september - 9 september
12:00 - 13:00

Plats

B7030


Direktlänk

CeFEO Research Seminar

Research Seminar presented by Markus Plate

Title: Challenges of building a positive owner identity


Arrangör: Centre for Family Entrepreneurship and Ownership
9 september - 9 september
13:00 - 16:00

Plats

Forum Humanum


Direktlänk

Suicidpreventiv dag vid Jönköping University

Den 9 september anordnar Jönköping University en suicidpreventiv dag för studenter, personal och allmänheten. 
Dagen pågår mellan 13.00-16.00 i Forum Humanum på Hälsohögskolan. 
Obligatorisk anmälan (och eventuell avanmälan) till karl.hedman@ju.se senast den 4 september.

Program för dagen:
13.00-13.10: Välkomsthälsning - tf VD för Hälsohögskolan Marie Ernsth Bravell
13.10-14.10: Suicidprevention - såhär kan du bidra och rädda liv, Elin Isfall, Brandingenjör, Räddningstjänsten i Jönköping
14.10-14.20: Forskningsprojekt om räddningstjänsternas suicidpreventionsarbete i Region Jönköpings län, Karl Hedman, Lektor, Avd. för socialt arbete

14.20-14.40: Hälsohögskolans VD-kansli bjuder på kaffe/te och kanelbulle

14.40-15.10: Självskadebeteende, Nina Gunnarsson, Lektor, Avd. för socialt arbete
15.10-15.45: Studenthälsans verksamhet, Marie Böwing Lindström, Kurator och KBT-terapeut, och Ann-Louice Jorikson, Kurator och KBT-terapeut
15.45-15.55: Avslutande ord, Landshövding Helena Jonsson
15.55-16.05: Summary in English - Suicide prevention in practice in Jönköping County, Karl Hedman, Assistant Professor, Dep. of Social Work


Arrangör: Jönköping University
9 september - 9 september
16:00 - 19:00

Plats

B1024


Direktlänk

Studieteknik - lär mer, smartare och bättre (9/9)

 

Håkan Fleischer – Fil.dr i pedagogik. Håkan har en lång bakgrund inom pedagogik och han gör en podd som heter Studieteknikpodden. Kom och lär dig hur du ska få ut det mesta av dina studier på effektivaste sättet.
Måndag 9 september 16-19

B1024 Jönköping International Business School

Arrangeras i samarbete med Studieverkstaden

Anmäl dig här!


Arrangör: Career Center
10 september - 10 september
12:00 - 13:00

Plats

E1405 på JTH


Direktlänk

Sluta skjuta upp! - en föreläsning om uppskjutande beteende

Har du en tendens att skjuta upp ditt pluggande. Kom och lyssna på Studenthälsans föreläsning om prokrastinering.

Föreläsning för studenter, föreläsare är Marie Böwing-Lindström, kurator och KBT-terapeut på Studenthälsan.

Anmälan via mail till studenthalsan@ju.se senast den 8/9. Eftersom Studenthälsan bjuder på en lättare lunch vänligen ange eventuella allergier i din anmälan.
Begränsat antal platser.


Arrangör: Studenthälsan
10 september - 10 september
16:00 - 19:00

Plats

Hc113


Direktlänk

Study skills - The Swedish way (10/9)

Håkan Fleischer – PhD in Education. Håkan has long experience of teaching methods for study skills. Håkan also has a podcast regarding study skills issues called “Studieteknikpodden”. Come and learn how to get the most out of your studies in the most efficient way.
Tuesday September 10th  4-7 pm

Hc113 School of Education and Communication

Arranged in cooperation with the Academic Resource Center

Sign up here!


Arrangör: Career Center
12 september - 12 september
18:30 - 19:30

Plats

HLK - Hc113


Direktlänk

Offentlig föreläsning - Ungdomars berusningsdrickande ? vem, var och med vilka? - Birgitta Ander, lektor i socialt arbete

Birgitta Ander föreläser om Ungdomars berusningsdrickande, 12 september 2019 kl. 18.30 på HLK i sal Hc113 (entréplan) Fri entré!

Ungdomars berusningsdrickande skildras ofta som mycket problematiskt av vuxenvärlden. Det är därför viktigt att ta del av ungdomarnas egna tankar kring berusning. Vilka dricker de med, vilka dricker de inte med och platsens betydelse är några av de aspekter som kommer att diskuteras under föreläsningen.

Föreläsningarna pågår cirka en timme och kan även ses live via ju.se/offentliga

Offentliga föreläsningar är ett samarbete mellan Jönköping University och Folkuniversitetet


Arrangör: Jönköping University
13 september - 13 september
10:00 - 12:00

Plats

E1405 Gjuterisalen JTH


Direktlänk

Licentiatseminarium - Sara Kallin

Titel: Deformation of Human Soft Tissues - Experimental and Numerical Aspects
Respondent: Sara Kallin
Forskarutbildningsämne: Maskinkonstruktion

Opponent: Docent Dan Karlsson, Hotswap
Examinator: Docent Ilia Belov, JTH

Välkommen!


Arrangör: Tekniska Högskolan
15 september - 15 september
00:00

Plats

Studenthälsans webb!


Direktlänk

Sista anmälningsdag till Studenthälsans kurs: Höj din självkänsla

Självkänslan har betydelse för hur man lever sitt liv och hur man mår. Känslan av att duga går att träna upp. Välkommen att anmäla dig till Studenthälsans samtalsgrupp — Höj din självkänsla.

För mer information och anmälan läs här


Arrangör: Studenthälsan
16 september - 16 september
00:00

Plats

På campus och på distans


Direktlänk

Anmälan öppnar till vårens program och kurser

Måndag 16 september öppnar anmälan till vårens program och kurser. Vid JU ges utbildningsprogrammen teknisk bastermin, sjuksköterska och socionom samt en mängd fristående kurser inom olika intressanta och aktuella områden. Dessutom kan du söka yrkeshögskoleutbildningar i byggproduktionsledare eller VA-projektör.

Välkommen att söka senast tisdag 15 oktober.

Se utbudet här:
Utbildningsprogram: ju.se/program
Kurser: ju.se/kurser
Yrkeshögskoleutbildningar: ju.se/yh


Arrangör: Jönköping University
16 september - 16 september
12:00 - 13:00

Plats

HHJ Ga 334


Direktlänk

Workshop för dig som ansökt om Minor Field Studies (MFS)

MFS - Sucsess with your application!

Det här är en MFS workshops för dig som jobbarmed en ansökan till stipendium till en Minor Field Studies (mindre fältstudie) under höstterminen - 19.

 


Arrangör: Jönköping University
17 september - 17 september
12:00 - 13:00

Plats

Hälsohögskolan, Ga 334


Direktlänk

MFS workshop - så lyckas du med din ansökan

Informationsmöte för studenter som avser ansöka om stipendium till en Minor Field Studies (mindre fältstudie) under höstterminen - 19.


Arrangör: Högskoleservice
17 september - 17 september
12:00 - 13:00

Plats

E1029


Direktlänk

Jobs in Sweden? (17/9)

Job-hunting and general information about how to approach the Swedish labour market. 

Tuesday September 17th 12-1 pm
E1029 School of Engineering

Lunch is offered for pre-registered students.

Sign up at least two working days before the event to be guaranteed lunch. Sign up here!


Arrangör: Career Center
17 september - 17 september
12:00 - 13:00

Plats

E1405 på JTH


Direktlänk

Föreläsning: Att hantera stress och att främja hälsa

- Vad är stress och hur hanterar men den?

Föreläsning för studenter, föreläsare är Ann-Louice Jorikson, kurator och KBT-Terapeut på Studenthälsan.

Anmälan via mail till studenthalsan@ju.se senast den 15/9. Eftersom Studenthälsan bjuder på en lättare lunch vänligen ange eventuella allergier i din anmälan.
Begränsat antal platser.

 


Arrangör: Studenthälsan
18 september - 18 september
08:30 - 10:00

Plats

HLK, Ha 108


Direktlänk

JU Sustainability and Diversity Network Frukostmöte

Delta i JU Sustainability and Diversity networks kvartalsfrukostmöte och få reda på mer kring de senaste projekten och hur du kan engagera dig i hållbarhetsaktiviteter på JU.

När: 18 september 2019, 08.30-10.00. 
Var: HLK, Ha 108

Anmäl dig till frukostmötet via mail till Marie-Louice.Jarl@ju.seArrangör: Jönköping University


Arrangör: Jönköping University
18 september - 18 september
14:00 - 17:00

Plats

B6046, JIBS


Direktlänk

Workshop on academic publishing

“Workshop on academic publishing” presented by CeFEO guest John Dumay

Associate Professor in Accounting and Finance
Macquarie University, Sydney, Australia
Associate Editor of the Journal of Intellectual Capital
Associate Editor Meditrai Accountancy Research
Editor Electronic Journal of Knowledge Management
Chair: Qualitative Research in Accounting Network Special Interest Group,
Accounting & Finance Association of Australia and New Zealand


Arrangör: Centre for Family Entrepreneurship and Ownership
19 september - 19 september
18:30 - 19:30

Plats

HLK - Hc113


Direktlänk

Offentlig föreläsning - Så förnyade Selma Lagerlöf skolan, svenskan och Sverige (tillsammans med Alfred Dalin) - Anna Nordlund, lektor i didaktik, Uppsala universitet

Anna Nordlund, lektor i didaktik, Uppsala universitet föreläser på ämnet: Så förnyade Selma Lagerlöf skolan, svenskan och Sverige (tillsammans med Alfred Dalin) 

Selma Lagerlöf fick 1901 en förfrågan från folkskollärare Alfred Dalin i Huskvarna om hon ville medverka i en ny läsebok för folkskolan. Resultatet blev ett storslaget läseboksprojekt, som förändrade Sverige och som skulle uppfattas som Alfred Dalins och den liberale skolpolitikern Fridtjuv Bergs egen idé. Anna Nordlund har skrivit biografin Selma Lagerlöf – Sveriges modernaste kvinna och berättar om hur läseboken speglar Lagerlöfs visioner om det moderna.

Den 19 september kl. 18.30 på HLK i sal Hc113 (entréplan). Fri entré!

Föreläsningarna pågår cirka en timme och kan även ses live via ju.se/offentliga

Offentliga föreläsningar är ett samarbete mellan Jönköping University och Folkuniversitetet


Arrangör: Jönköping University
20 september - 20 september
09:00 - 12:00

Plats

-


Direktlänk

MMTC Vertikals Workshop

Workshop presented by Emil Danielsson and Charlotta Mellander

Topic: Taking your academic writing to the people: Communicating via blog posts.  


Arrangör: Media, Management and Transformation Centre
20 september - 20 september
10:00 - 13:00

Plats

E1405 Gjuterisalen JTH


Direktlänk

DISPUTATION - Samuel André

Titel: The Design Platform Approach - Enabling Platform-Based Development in the Engineer-to Order Industry
Respondent: Samuel André
Forskarutbildningsämne: Maskinkonstruktion
Opponent: Professor Lars Hvam, Technical University of Denmark, DTU
Huvudhandledare: Professor Fredrik Elgh
Länk till avhandlingen: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-45777

Välkomna!


Arrangör: Tekniska Högskolan
20 september - 20 september
13:00 - 15:00

Plats

Forum Humanum


Direktlänk

Licentiatseminarium Eva Norrman Brandt

Eva Norrman Brandt försvarar sin licentiatuppsats i ämnet Välfärd och socialvetenskap. Välkomna!


Arrangör: Hälsohögskolan
23 september - 23 september
12:00 - 13:00

Plats

B1014


Direktlänk

Job applications - how do you write them? (23/9)

Information about CV & Cover letters.

Monday September 23rd 12-1 pm
B1014 Jönköping International Business School

Lunch is offered for pre-registered students.

Sign up at least two working days before the event to be guaranteed lunchSign up here!


Arrangör: Career Center
23 september - 23 september
12:00 - 13:00

Plats

-


Direktlänk

CeFEO Research Seminar

CeFEO Research Seminar presented by Ulf Olaison

Title: Ownership structure and regulation: the explain mechanism as a sign of “capture”


Arrangör: Centre for Family Entrepreneurship and Ownership
24 september - 24 september
08:30 - 15:00

Plats

HLKs entréhall


Direktlänk

IA inspired - arbetsmarknadsdag för IA-programmet

Arbetsmarknadsdag för programmet Internationellt arbete med alumnföreläsningar, utställartorg och paneldebatt.
Läs mer på Facebook: https://www.facebook.com/events/432634237576164/

Kontaktperson: Ann-Sofie Lekenstam, programansvarig

ann-sofie.lekenstam@ju.se

 


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation
24 september - 24 september
12:00 - 13:00

Plats

B1033


Direktlänk

Job Interviews - how do you survive them? (24/9)

Information about common Interview questions and how you should prepare yourself.
Tuesday September 24th  12-1 pm

B1033 Jönköping International Business School

Lunch is offered for pre-registered students.

Sign up at least two working days before the event to be guaranteed lunchSign up here!


Arrangör: Career Center
24 september - 24 september
14:00 - 15:00

Plats

JU-aulan (He102)


Direktlänk

Internationellt fredsarbete i praktiken

Välkommen till en föreläsning med Jonas Alberoth, stf. generaldirektör vid Folke Bernadotteakademin (FBA).

Temat är "Internationellt fredsarbete i praktiken".

Jonas Alberoth är ställföreträdande generaldirektör vid Folke Bernadotteakademin (FBA), myndigheten för fred, säkerhet och utveckling. FBA bidrar till regeringens bistånds- och säkerhetspolitiska mål, med ett särskilt fokus på internationellt fredsfrämjande verksamhet, inklusive freds- och krishanteringsinsatser. Jonas har mångårig erfarenhet av internationellt arbete och har tidigare tjänstgjort för FN, Utrikesdepartementet och Försvarsmakten i olika internationella roller. Han har också genomfört konfliktlösnings- och dialogprocesser i t.ex. Bosnien-Hercegovina, Kosovo och Irak.
Jonas är även ordförande för den internationella styrelsen för International Peace Operations (ZIF, Tyskland), medlem i styrelsen för Sveriges veteranförbund (SVF) och tidigare ordförande för
International Association of Peackeeping Training Centers (IAPTC).


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation
25 september - 25 september
12:00 - 13:00

Plats

B6046, JIBS


Direktlänk

CeFEO Seminar

CeFEO Seminar


Arrangör: Centre for Family Entrepreneurship and Ownership
25 september - 25 september
12:00 - 12:30

Plats

Högskolebiblioteket


Direktlänk

Kultur på Campus - James Dalton

Välkommen till terminens första Kultur på Campus. Vi kommer få träffa James Dalton, en trubadur från New Jersey med en varierande bakgrund från spelningar i vardagsrum, på tunnelbaneplattformar till scener och radiostudios. Han är en allkonstnär som delar med sig av skratt och hemligheter, stampar takt, mixar gitarrspel och mandoliner med munspel och hisnande sång.

Välkommen till Högskolebiblioteket onsdagen 25 september kl.12!


Arrangör: Jönköping University
26 september - 26 september
18:30 - 19:30

Plats

HLK - Hc113


Direktlänk

Offentlig föreläsning - De som blev kvar ? att driva jordbruk med syskon under 1900-talet - Martin Dackling, lektor i historia

Martin Dackling, lektor i historia föreläser på ämnet: De som blev kvar – att driva jordbruk med syskon under 1900-talet

För några decennier sedan blev bröderna Erik och Sigvard kända då de tillsammans drev sitt jordbruk med ålderdomliga metoder. Syskon som bodde och drev gårdar ihop var dock ett vanligt inslag i 1900-talets jordbruk. Utifrån en aktuell bok berättar historikern Martin Dackling om dessa syskonjordbruk. Vilka var dessa syskon och varför blev de kvar hemma?

Den 26 september kl. 18.30 på HLK i sal Hc113 (entréplan) Fri entré

Högskolan för lärande och kommunikation, Gjuterigatan 5, Jönköping.

Föreläsningarna pågår cirka en timme och kan även ses live via ju.se/offentliga

Offentliga föreläsningar är ett samarbete mellan Jönköping University och Folkuniversitetet


Arrangör: Jönköping University
27 september - 27 september
12:00 - 13:00

Plats

JU-aulan


Direktlänk

Föreläsning med Alexandra Pascalidou: Demokrati borde vara ett verb!

Hur skapar vi ett samhälle där alla, oavsett könsidentitet, ålder eller nationalitet, blir delaktiga i samhällsutvecklingen? Hur kan vi göra demokrati? Runt dessa frågor föreläser Alexandra Pascalidou. Alexandra är flerfaldigt prisbelönt journalist, författare och programledare. Kampen för jämställdhet, jämlikhet, mångfald och mänskliga rättigheter löper som en röd tråd genom allt hon gör.

Sensus, Region Jönköpings län, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Universitets- och högskolerådet/Den globala skolan, Europe direct Jönköpings län samt Jönköping University inbjuder till föreläsningen och det finns 200 platser att tillgå (först till kvarn).

Anmäl dig via http://machform.hj.se/view.php?id=639732

Vid anmälan får man en bekräftelse på att man fått en plats. Dock delas inga biljetter ut. Vid entrén till föreläsningen kommer samtliga anmälda prickas av på en lista.

Välkommen!


Arrangör: Extern arrangör
27 september - 27 september
14:00 - 15:30

Plats

Jönköpings läns museum


Direktlänk

ForskarFredag - Science Café

ForskarFredag är Sveriges mest spridda vetenskapsfestival och arrangeras sista fredagen i september varje år. Dagen bjuder på spännande möten med forskare inom olika områden, och äger rum på samma dag i hela Europa. I samarbete med Jönköpings kommun och Region Jönköping genomför vi på JU aktiviteter på gymnasieskolorna runt omi länet, men också två publika aktiviteter: Science Café och Science After work. 

Science Café

Under Science Café håller  5-6 forskare en kort populärvetenskaplig föreläsning och diskuterar sedan med moderatorn och publiken

Aktiviteten är gratis och öppen för allmänheten. Det bjuds också på fika.


 


Arrangör: Jönköping University
27 september - 27 september
17:00 - 19:00

Plats

Hasse på Sjökanten, Rekrytvägen,5, Jönköping


Direktlänk

ForskarFredag - Science After work

ForskarFredag är Sveriges mest spridda vetenskapsfestival och arrangeras sista fredagen i september varje år. Dagen bjuder på spännande möten med forskare inom olika områden, och äger rum på samma dag i hela Europa. I samarbete med Jönköpings kommun och Region Jönköping genomför vi på JU aktiviteter på gymnasieskolorna runt omi länet, men också två publika aktiviteter: Science Café och Science After work. 


Science After work

Det blir Science After Work hos Hasse på Sjökanten - med  ”soffsamtal”. Tre forskare samtalar med Marlene Ockander (moderator) om sitt ämne, blandat med musikunderhållning.
Aktiviteten är öppen för allmänheten.


Arrangör: Jönköping University
30 september - 3 oktober
00:00

Plats

Information kommer


Direktlänk

RMER-konferens - Hållbar ledning, utbildning och forskning

Den 6: e RMER-konferensen som arrangeras av Jönköpings internationella handelshögskola (JIBS) är ett forum som syftar till att engagera flera intressenter i en dialog kring Agenda 2030 och förbättra ytterligare samarbeten inom utbildning, forskning och affärspraxis för att främja Agenda 2030 hållbarhetsmål.

Värdar: Jönköping International Business School i samarbete med JU Sustainability & Diversity Network.


Arrangör: Jönköping International Business School