Events in English
jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec

November
8 november - 14 december
00:00

Plats

Jönköping University


Direktlänk

Studentbarometern 2018

Var med och forma Jönköping Universitys framtid! Läs mer och gör undersökningen här.


Arrangör: Jönköping University
21 november
10:00 - 14:00

Plats

Tekniska Högskolan


Direktlänk

Karriärum - näringslivsdag på Tekniska Högskolan

Den 21 november är det dags för näringslivsmässan Karriärum. En mötesplats för studenter och framtida arbetsgivare.
Läs mer på ju.se/karriarum
 


Arrangör: Tekniska Högskolan
21 november
12:00 - 12:30

Plats

Högskolebiblioteket


Direktlänk

Kultur på Campus - Songs that changed the world

Musik kan i somliga fall få dig att dansa och i bästa fall även slå an på en känslomässig sträng. Men kan en sång verkligen förändra världen? Genom historien har vi fått erfara hur musiken fört samman och enat grupper för en gemensam sak.

När det kommer till sociala förändringar i dagens samhälle kan man med säkerhet luta sig tillbaka på den gamla devisen ”pennan är mäktigare än svärdet”. Detta Kultur på Campus ska vi lyssna till sånger som brutit ny mark, som lett till förändring. Valet av låtar som spelas är rent subjektivt, helt godtyckligt och absolut ovetenskapligt baserat, men en sak är säker – de har haft stark inverkan på sin samtid. 

Varmt välkommen till högskolebiblioteket onsdag 21 november kl.12. Klappa takten till toner som förändrat världen!


Arrangör: Jönköping University
22 november
16:00 - 18:00

Plats

B1033, JIBS


Direktlänk

Ramo Academy Case Day - inspirationsföreläsning och pitch

I samband med Ramo Academy Case Day håller William Bohman, Vd på FC-gruppen, en inspirationsföreläsning. Efter det får du också chansen att lyssna på när de nio tävlande JIBS-studenterna pitchar sina idéer inför en företagsjury för chansen att vinna internship på Ramo Group i Kina.

Alla JU-studenter är välkomna. Kolla in eventet på Facebook.


Arrangör: Jönköping International Business School
22 november
18:30 - 19:30

Plats

Hc113


Direktlänk

Offentlig föreläsning - I fäders spår för framtids segrar - plats, identitet och släktforskning?

Karin Havemose, universitetslektor i arbetsorganisation

Ett mail från en avlägsen släkting och en kista med gamla kort, dagböcker och brev blir startpunkten för en resa bakåt i tiden. Minnen, människor och platser väcks till liv och vad ligger egentligen bakom drivkraften att leta efter gamla husgrunder, söka efter glömda barn och försöka få kontakt med de som finns kvar? Karin Havemose berättar om sina erfarenheter av att släktforska.

Föreläsningen samarrangeras med Folkuniversitetet. Fri entré med möjlighet att följa föreläsningen via livestreaming.

Varmt välkomna!


Arrangör: Jönköping University
23 november
10:00 - 10:30

Plats

Röda rummet


Direktlänk

Spikning Dan Lundgren

Dan Lundgren spikar sin doktorsavhandling i Röda rummet.

 

Välkomna!


Arrangör: Hälsohögskolan
23 november
13:00 - 14:30

Plats

Hc113


Direktlänk

Docentföreläsning: Marita Falkmer

Fredagan den 23 november håller Marita Falkmer sin docentföreläsning med titeln "Paving a way into post school participation"

Föreläsningen hålls under ca. 45 minuter och avrundas med en mottagning.


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation
26 november
11:00 - 13:00

Plats

Campus Arena


Direktlänk

GO EXCHANGE FAIR

In this event you will be given the opportunity to mingle and connect with students from around the world that have chosen to do their exchange studies in Jönköping University and will be representing their Home Universities at this Fair. 

Läs mer. 


Arrangör: Studentkåren
26 november
12:00 - 13:00

Plats

B1014


Direktlänk

Internships in Sweden and abroad- how to get them and where to start (26/11)

Want to do an Internship, maybe even in a foreign country? Get information about different opportunities for professional internships, information about how to find them and how to apply. 

Lunch is offered to pre-registered students. 

Sign up for the event: ju.se/careercenter


Arrangör: Career Center
27 november
12:00 - 13:00

Plats

B1014 Jönköping International Business School


Direktlänk

Are you an international student looking for work in Sweden?

Meet Eures-adviser Anders Bergkvist, who will give you tips and advice on practical issues that will make your job hunting in Sweden easier. He will show you who:s currently looking for staff to hire, which business to focus on in Sweden, and information about work permits, service from the government and information about the Swedish labor market. 

Lunch is offered to pre-registered students. 

Sign up for the event: ju.se/career


Arrangör: Career Center
27 november
12:00 - 13:00

Plats

E1405 School of Engineering


Direktlänk

Personal branding (27/11)

The future labor market requires personal branding. How do you do it and why? Andreas Torén, Career Counsellor

Lunch is offered for pre-registered students. 

Sign up for the event: ju.se/careercenter


Arrangör: Career Center
29 november
12:00 - 13:00

Plats

E1405 School of Engineering


Direktlänk

Career Planning (29/11)

Career development and the 4 steps for successful career planning! Andreas Torén, Career Counsellor

Lunch is offered to pre-registered students.

Sign up for the event: ju.se/careercenter


Arrangör: Career Center
29 november
14:30 - 19:00

Plats

Internationella Handelshögskolan i Jönköping, vån


Direktlänk

CeFEO HANTVERKETS ENTREPRENÖRSKAP OCH ENTREPRENÖRSKAPETS HANTVERK

Samtal kring mötet mellan praktik och teori med möbelbranschen som exempel.

Hantverk och entreprenörskap ses ofta som varandras motsatser där hantverk står för traditionsbevarande och entreprenörskap för förnyelse. I olika sammanhang - vid näringslivsträffar, på branschmöten och i museimiljöer - har Agneta Trybom, ordförande i Sveriges Tapetserarmästare och Bengt Johannisson, professor i entreprenörskap vid Linnéuniversitetet ifrågasatt denna bild. De presenterar sin argumentation som en dialog sig emellan som kommenteras och kompletteras av professor Leona Achtenhagen och lektor Kajsa Haag vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping som tillsammans med representater för företaget Karl Andersson & Söner presenterar en studie om framväxten av Scandinavian Design.

 


Arrangör: Jönköping International Business School
29 november
18:30 - 19:30

Plats

Hc113


Direktlänk

Offentlig föreläsning - Raka spår, sidospår, stopp - att vara ung och nyanländ i Sverige

Mirjam Hagström, fil.dr, Tema Barn

Under senare år har antalet ungdomar som kommer till Sverige i gymnasieålder ökat stort vilket innebär att kunskapen om introduktionen för denna grupp ungdomar organiseras i Sverige är viktig och aktuell. I föreläsningen utgår Mirjam Hagström från intervjuer med en grupp ungdomar, som alla studerar på programmet språkintroduktion i gymnasiet, och visar hur dessa upplever sin vardag i språkintroduktionen samt i det svenska samhället.

Föreläsningen samarrangeras med Folkuniversitetet. Fri entré med möjlighet att följa föreläsningen via livestreaming.

Varmt välkomna!


Arrangör: Jönköping University
30 november
11:30 - 13:30

Plats

Science Park


Direktlänk

Seminarium kring nyttiggörande för doktorander (2)

Med start i oktober erbjuder Science Park tre seminarier/workshopar på temana immateriella tillgångar, idégenerering samt att starta företag/skapa nytta. Seminarierna är öppna för alla doktorander vid Jönköping University.

 

Det här är det andra tillfället och har temat Idégenerering.

 

För mer information och anmälan, klicka här.

 

OBS! Anmälan ska ske senast en vecka innan respektive seminarium


Arrangör: Extern arrangör
December
4 december
18:00 - 21:00

Plats

Högskolebibiloteket


Direktlänk

Late night at the Library

Drop-in för frågor angående akademiskt skrivande och studieteknik.

I samarbete med Studieverkstaden.


Arrangör: Biblioteket
4 december
18:30 - 20:00

Plats

HLK Hb116


Direktlänk

Fritidspedagogiskt seminarium - Lärare i fritidshems institutionella identitet

Fritidshemmets har en position som ett gränsland i utbildningslandskapet mellan förskola, förskoleklass och grundskola. Lärare i fritidshem balanserar ständigt sitt dubbla uppdrag som inte nödvändigtvis behöver vara motsägelsefullt, men som ofta är det. Seminariet tar avstamp i en studie om hur lärare i fritidshem skapar en gemensam förståelse av sitt uppdrag utifrån fritidshemmets position. I seminariet presenteras hur lärare upplever att det är att vara lärare i gränslandet fritidshem och hur de beskriver vilka de är och vad de gör.

Fika serveras!

Anmälan senast den 29 november till: Ingrid.Bardon@ju.se 


Arrangör: Högskolan för lärande och kommunikation
6 december
18:30 - 19:30

Plats

Hc113


Direktlänk

Offentlig föreläsning - Digital teknik inom hälso- och sjukvården - VR, serious games och appar förnyar vårdsektorn

Maria Brovall, docent i omvårdnad

Att använda olika digitala verktyg som exempelvis serious game (lärande spel) och VR-teknik och mobila applikationer är relativt nytt inom hälso-och sjukvård. Forskare vill i samverkan med patienter, närstående och personal utveckla dessa digitala verktyg genom att arbeta praktiknära, teoribaserat och tvärvetenskapligt. Målet är att nå en ökad delaktighet samt känslan av förbereddhet för personer med olika kroniska tillstånd. Maria Brovall visar på goda exempel på detta. I Thinking and Linking-projektet har ett serious game använts för att ge sjuksköterskestudenter och personal möjlighet att träna i att vårda svårt sjuka och döende personer i en säker och virtuell miljö. Ett annat projekt är ett försök att få väntetiden inför en kommande strålbehandling att kännas meningsfull istället för meningslös för patienter och närstående med hjälp av VR-glasögon och en mobilapplikation.

Föreläsningen samarrangeras med Folkuniversitetet. Fri entré med möjlighet att följa föreläsningen via livestreaming.

Varmt välkomna!


Arrangör: Jönköping University
14 december
10:00 - 13:00

Plats

Forum Humanum


Direktlänk

Disputation Dan Lundgren

Dan Lundgren försvarar sin doktorsavhandling i ämnet Välfärd och socialvetenskap i Forum Humanum.

 

Välkomna!


Arrangör: Hälsohögskolan